มฟล. รับมอบน้ำดื่ม จากสมาคมขัวศิลปะและเครือข่ายศิลปวัฒนธรรม เพื่อใช้ในการดำเนินงานของ รพ.ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

        เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พร้อมคณะผู้บริหารโรงพยาบาลฯ รับมอบน้ำดื่มจำนวน 1,600 ขวด จาก อาจารย์สุวิทย์ ใจป้อม นายกสมาคมขัวศิลปะ ร่วมกับเครือข่ายศิลปวัฒนธรรม โรงแรมชูการ์ปาล์มแกรนด์ฮิลไซด์ภูเก็ต ร้านอาหารมาลองเต๊อะ เพื่อมอบให้แก่โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เพื่อใช้ในการดำเนินงานทางการแพทย์ และเป็นการส่งมอบกำลังใจให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ ผู้ปฏิบัติงานของโรงพยาบาล และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ในโรงพยาบาลสนาม-หอผู้ป่วยรวม

| ผู้เขียนข่าว Kukrit Polyiem | อ่านข่าวทั้งหมด 72 ครั้ง
โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง