รพ. ศูนย์การแพทย์ มฟล. รับมอบสิ่งของบริจาคจาก ธนาคารออมสิน ภาค9-ธนาคารออมสิน เขตเชียงราย เพื่อสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

       เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564 โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดย ดร.ฉัตรฤดี จองสุรียภาส รักษาการแทน รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์ฯ ศาสตราจารย์คลินิก พลตรี นพ.อภิชัย ลีละสิริ รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายการแพทย์ และคุณประชิด ศราธพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล เป็นผู้รับมอบสิ่งของบริจาค เช่น แอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัย จากเรือตรีสุชาญ ภู่สุวรรณ์ ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ภาค 9 คุณนรินทร์ บุญธรรม ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เขตเชียงราย พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงานในสังกัด ร่วมบริจาคเวชภัณฑ์ เช่น หน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของบุคลากรทางการแพทย์ และช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ของโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มฟล.(รพ.สนาม-หอผู้ป่วยรวม (COHORT WARD))

| ผู้เขียนข่าว Kukrit Polyiem | อ่านข่าวทั้งหมด 49 ครั้ง
โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง