รพ. ศูนย์การแพทย์ มฟล. รับมอบข้าวกล่องกำลังใจ จากประชาชนสู่บุคคลากรทางการแพทย์

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

   เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564 คุณภัทรพร วงศ์กา พร้อมครอบครัว บริจาคชุดอาหาร ข้าวแกงเขียวหวานไก่-ไข่ต้ม และบัวลอย 50 ชุด พร้อมข้อความให้กำลังใจ "สู้ๆ" แก่บุคลากรทางการแพทย์ ผู้ปฏิบัติงาน และผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ของโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มฟล. (รพ.สนาม-หอผู้ป่วยรวม (COHORT WARD)) โดยมี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.ศุภกร โรจนนินทร์ รักษาการแทน ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มฟล. เป็นผู้รับมอบ

| ผู้เขียนข่าว Kukrit Polyiem | อ่านข่าวทั้งหมด 48 ครั้ง
โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง