ทำเนียบนักวิจัย


อาจารย์ ดร.ปเนต มโนมัยวิบูลย์

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

ประวัติด้านการศึกษา
ระดับปริญญาตรี
2546

B.A. (1st Class Honors) in Political Science Chulalongkorn University, Thailand


ระดับปริญญาโท
2549

M.A. (with Distinction) in Public Administration and Public Policy University of York, UK


ระดับปริญญาเอก
2554

Ph.D. in Industrial Environmental Economics Lund University, Sweden

สาขาที่เชี่ยวชาญ

Waste Management and Policy, Policy Transfer, Program Evaluation, Network Management, Behavioral Change, Organization Theory