ทำเนียบนักวิจัย


อาจารย์ ดร.ปิยะนุช ศิริวัฒน์

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

ประวัติด้านการศึกษา
ระดับปริญญาตรี
2541

Bachelor of Education in Mathematics (Mathematics) Chiang Mai University


ระดับปริญญาโท
2544

Master of Science in Mathematics (Applied Mathematics) Chiang Mai University


ระดับปริญญาเอก
2551

Doctor of Philosophy (Applied Mathematics) Suranaree University of Technology

สาขาที่เชี่ยวชาญ

Applications of Group Analysis; Invariant Solutions of The Special Model of Fluids; Group Classification