ทำเนียบนักวิจัย


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิรมล ปัญญ์บุศยกุล

สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

ประวัติด้านการศึกษา
ระดับปริญญาตรี
2536

B.Sc. Biotechnology Faculty of Science King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang, Bangkok, Thailand


ระดับปริญญาโท
2539

M.Sc. Food Scince Faculty of Agricultural Technology King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang, Bangkok, Thailand


ระดับปริญญาเอก
2550

Ph.D. Biotechnology School of Bioresources and Technology King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang, Bangkok, Thailand

สาขาที่เชี่ยวชาญ

  • Antimicrobial and antioxidant properties of agricultural materials 
  • Antimicrobial and antioxidant properties of agricultural materials