ทำเนียบนักวิจัย


อาจารย์ เขมชาติ เขมาวุฒานนท์

สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประวัติด้านการศึกษา
ระดับปริญญาตรี
-

-


ระดับปริญญาโท
-

-


ระดับปริญญาเอก
-

-

สาขาที่เชี่ยวชาญ

  • Mobile Application - Android / Iphone
  • Web service, Api, Web Application, Web - Design
  • Cloud pupating, Private cloud, data-center, server - client
  • Web Marketing, Social Network, SEO and Ranking
  • Game Engine, Game Design - Unity, Flash Cs2, Cs3