ทำเนียบนักวิจัย


อาจารย์พฤทธิ์ พุฒจร

สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประวัติด้านการศึกษา
ระดับปริญญาตรี
-

Higher Diploma in Teaching Technology (Telecommunication) Chiang Mai Technical College, Thailand


ระดับปริญญาโท
-

Master of Information Communication Technology Wollongong University, Australia


ระดับปริญญาเอก
-

-

สาขาที่เชี่ยวชาญ

  • Film and VDO Production
  • Graphics Design
  • 2D & 3D design & Animation
  • Web design & Development
  • Multimedia Technology