ทำเนียบนักวิจัย


อาจารย์ปวีณา สืบสมบัติ

สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประวัติด้านการศึกษา
ระดับปริญญาตรี
-

Bachelor of Engineering, Information and Communications Technology Mae Fah Luang University


ระดับปริญญาโท
-

Master of Science, Communications Engineering, the Sirindhorn International Thai-German Graduate School of Engineering (TGGS) King Mongkut’s University of Technology North Bangkok


ระดับปริญญาเอก
-

-

สาขาที่เชี่ยวชาญ

  • Amplifier
  • RF Field
  • Wireless Network