ทำเนียบนักวิจัย


อาจารย์พิมพร ตรีสอน

สำนักวิชาศิลปศาสตร์

ประวัติด้านการศึกษา
ระดับปริญญาตรี
-

-


ระดับปริญญาโท
-

Master of Education (English) Prasarnmitra University


ระดับปริญญาเอก
-

Bachelor of Education (English) Srinakharinwirote University

สาขาที่เชี่ยวชาญ

Education English

Education English