ทำเนียบนักวิจัย


Asst.Prof.Dr.Khin Maung Nyunt

สำนักวิชาการจัดการ

ประวัติด้านการศึกษา
ระดับปริญญาตรี
2517

Bachelor of Economics (Economics) Rangoon University


ระดับปริญญาโท
2532

Master of Economics (Economics) Rangoon University


ระดับปริญญาเอก
2544

Doctor of Philosophy (Economics) University of Sydney

สาขาที่เชี่ยวชาญ

เศรษฐศาสตร์

Economics