ทำเนียบนักวิจัย


อาจารย์สรายุธ มงคล

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ประวัติด้านการศึกษา
ระดับปริญญาตรี
-

กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


ระดับปริญญาโท
-

วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและออกกำลังกาย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


ระดับปริญญาเอก
-

-

สาขาที่เชี่ยวชาญ

  1. Pulmonary and cardiac rehabilitation
  2. Neurology rehabilitation
  3. Physical therapy in sport

  1. Pulmonary and cardiac rehabilitation
  2. Neurology rehabilitation
  3. Physical therapy in sport