ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม เทคนิคสร้างเนื้อหาเพื่อส่งเสริมการสร้างแบรนด์แหล่งท่องเที่ยว

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวกิจกรรมเด่น อบรม สัมมนา

สำนักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและพัฒนานวัตกรรมร่วมกับสำนักวิชาการจัดการ ขอเชิญ นักศึกษา/บุคลากร หรือผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรม "เทคนิคสร้างเนื้อหาเพื่อส่งเสริมการสร้างแบรนด์แหล่งท่องเที่ยว"

กิจกรรมการเสวนา โดยคุณคุณนริสา ลีละถาวรปัญญา อดีตรองบรรณาธิการ นิตยสาร Lonely Planet ประเทศไทย ปัจจุบัน เจ้าของบริษัท นะโม คิดดี จำกัด ผู้ผลิตงานสื่อทั้งทางด้านเนื้อหาและดีไซน์ ที่สร้างสรรค์ผลงานให้กับหน่วยงานรัฐบาลต่างๆ อาทิเช่น สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ, องค์การบริหารพื้นที่พิเศษเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท., การท่องเที่ยว

  • ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสามารถลงทะเบียนได้หน้างาน
  • หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม MFii 053 917 013 (คุณทิพย์สุดา)
  • 1205 ครั้ง