สถาบันชาและกาแฟ ร่วมจัดกิจกรรมการแข่งขันเครื่องดื่มกาแฟและชาล้านนาตะวันออก Amazing Thailand Drink Season II

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 สถาบันชาและกาแฟ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ร่วมจัดกิจกรรมการแข่งขันเครื่องดื่มกาแฟและชาล้านนาตะวันออก Amazing Thailand Drink Season II การสร้างสรรค์เครื่องดื่มจากกาแฟและชาแห่งล้านนาตะวันออก หัวข้อ “Drink of Love” ร่วมกับท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย และเมืองนวัตกรรมอาหาร ส่วนขยายมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดกิจกรรมประกวด Eastern Lanna Coffee & Tea Championships 2023 การแข่งขันเครื่องดื่มกาแฟและชา ล้านนาตะวันออก Amazing Thailand Drink Season II  โดยมีนายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย กล่าวเปิดงาน ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท แอนนาโพลิส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตและจัดจำหน่ายวัตถุดิบเครื่องดื่มครบวงจร ภายใต้แบรนด์ ลองบีช (Long Beach) ได้ให้การสนับสนุนซีรัปในการแข่งขัน ซึ่งมีผู้เข้าร่วมการประกวด จำนวนทั้งหมด 10 ทีม ณ ห้อง Food Makerspace (MI 405) ชั้น 4 อาคาร I-PARK กลุ่มอาคาร M-Square มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จากกิจกรรมในครั้งนี้ทำให้มีเมนูเครื่องดื่มชาและกาแฟที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละร้านในจังหวัดเชียงรายถึง 10 เมนูด้วยกัน และเป็นเมนู signature drink ประจำร้าน ในการใช้ต้อนรับนักท่องเที่ยว สร้างประสบการณ์ในการท่องเที่ยว และสร้างการรับรู้ให้แก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ โดยเมนูที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในครั้งนี้มาจาก ร้าน Fallen Fruit ชื่อเมนู Pure Love Real Love

นายเสริฐ ไชยยานันตา กล่าวว่า การแข่งขันการสร้างสรรค์เครื่องดื่มกาแฟและชา ล้านนาตะวันออก Amazing Thailand Drink Season 2 ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมของเทศกาลกาแฟและชาล้านนาตะวันออก (Eastern Lanna Coffee & Tea Festival) ภายใต้กิจกรรมการสร้างศักยภาพด้านการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว รวมถึงการสร้างเครือข่ายสินค้าชุมชนในกลุ่มสินค้าชาและกาแฟ ภายใต้โครงการบูรณาการการค้าการลงทุน กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 โดยมีสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงรายเป็นหน่วยงานดำเนินงาน และถือเป็นโอกาสอันดีที่จะได้ค้นหานักออกแบบด้านการสร้างสรรค์เมนูเครื่องดื่มที่ใช้ชาและกาแฟจากจังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ น่าน สร้างเป็นเมนู signature drink ประจำร้าน ในการใช้ต้อนรับนักท่องเที่ยวที่ไปลิ้มลองและสัมผัส สร้างประสบการณ์เดินทางในการท่องเที่ยว และสร้างการรับรู้ให้แก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ 


ที่มา : สถาบันชาและกาแฟ

  • 310 ครั้ง
  • #สถาบันชาและกาแฟแห่งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง