มฟล. เชิญชวนส่งภาพเข้าประกวดในหัวข้อ 'ภาพประทับใจ 20 ปี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง'

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

          มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ขอเชิญผู้สนใจส่งผลงานร่วมการประกวดภาพถ่าย “ภาพประทับใจ 20 ปี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง” เนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในวันที่ 25 กันยายน 2561 เพื่อให้ศิษย์เก่า นักศึกษาปัจจุบัน บุคลากร ตลอดจนประชาชนทั่วไปได้มีส่วนร่วมกับการเฉลิมฉลอง 20 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

          ผู้ชนะการประกวดทุกอันดับในแต่ละประเภทจะได้รับเงินรางวัลพร้อมเกียรติบัตร รวมไปถึงการนำเสนอผลงานในนิทรรศการ “ภาพประทับใจ 20 ปี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง”

ประเภทการประกวด แบ่งออกเป็น 2 ประเภท  *สามารถใช้กล้องถ่ายภาพได้ทุกประเภท*

1. ภาพถ่าย “ภาพประทับใจ 20 ปี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง” ในหัวข้อ

          * Life on Campus

          * มุมโปรดสุดประทับใจ

2. Facebook Popular Vote

ผู้มีสิทธิ์ส่งเข้าประกวด: ประชาชนทั่วไป ไม่จำกัดอายุ เพศ สถานะ เชื้อชาติ ศาสนา ของผู้ส่งภาพเข้าประกวด

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่่ 20years.mfu.ac.th/photocontest

สอบถามเพิ่มเติม: pr@mfu.ac.th

  • 4265 ครั้ง
  • #20 ปีแห่งการสถาปนา