ขอเชิญร่วมการประชุมเครือข่ายชา-กาแฟ ประเทศไทย 2566 ระหว่างวันที่ 6 - 8 ก.ค. 66 ณ มฟล.

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

สถาบันชาและกาแฟ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) (สสปน.) และหน่วยงานภาคี ขอเชิญชวนเกษตรกรผู้ปลูกชา กาแฟ ผู้ประกอบการชาและกาแฟ และผู้สนใจ เข้าร่วมงาน "การประชุมเครือข่ายชา-กาแฟ ประเทศไทย 2566 : อุตสาหกรรมชาและกาแฟไทยกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน" ระหว่างวันที่ 6 - 8 กรกฎาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

พบกิจกรรมมากมาย อาทิ การสัมมนาข้อมูลชาและกาแฟกับผู้เชี่ยวชาญ ในหัวข้อ • ชาและกาแฟกับการขับเคลื่อน SDG • ประเทศไทยกับเป้าหมายสู่การพัฒนา Tea and Coffee Destination • มองโลกมองเราสถานการณ์ชาและกาแฟ • มุมมองใหม่ของนวัตกรรมชาและกาแฟ พร้อมทั้งการเปิดพื้นที่ให้ผู้ประกอบการและเกษตรกรผู้ปลูกชา กาแฟได้พบปะและสร้างเครือข่ายระหว่างกัน 

สำหรับกิจกรรมไฮไลท์วันที่ 7 กรกฎาคม 2566 คือการสัมมนาข้อมูลชา กาแฟจากผู้เชี่ยวชาญ หัวข้อ “อุตสาหกรรมชาและกาแฟไทยกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ได้แก่
 - Professor Lee Jolliffe หนึ่งเดียวผู้เขียนคู่มือการท่องเที่ยววิถีชาจากประเทศฝรั่งเศส 
- คุณคมพิชญ์ พนาสุภน จาก บริษัท พานาคอฟฟี่ จำกัด 
- ดร.วลัยพร ทิมบุญธรรม จาก บริษัท Amano Enzyme Asia Pacific Co.,Ltd. 
และวิทยากรท่านอื่น ๆ ที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่อง ชา กาแฟ 

นอกจากนี้ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2566  พบกับกิจกรรมท่องเที่ยววิถีชา Gastronomical Tea Tourism ณ หมู่บ้านพญาไพรเล่ามา อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

ชมนิทรรศการ และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมายภายในงาน เช่น กิจกรรม Work shop ชา กาแฟ การขยายและสร้างเครือข่าย ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม ได้ที่ : https://bit.ly/3OeCiQm  ลงทะเบียนฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: สถาบันชาและกาแฟ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง E-mail: teacoffee@mfu.ac.th โทรศัพท์ 0 5391 6253

  • 2158 ครั้ง
  • #สถาบันชาและกาแฟแห่งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง