ขอเชิญร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2561

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวกิจกรรมเด่น อบรม สัมมนา

โครงการสวนพฤกษศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงฯ ขอเชิญร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2561 เพื่อให้นักศึกษา บุคลากรมหาวิทยาลัย และประชาชนทั่วไป ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและมีส่วนร่วมในการอนุรักษณ์ทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาพื้นที่ของมหาวิทยาลัยให้มีความอุดมสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

โดยกิจกรรมดังกล่าว จะจัดขึ้นในวันอังคารที่ 5 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30 - 12.00 ณ ดอยซากุระ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ลงทะเบียนตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 4 มิถุนายน 2561

ลงทะเบียนออนไลน์ คลิก

  • 1396 ครั้ง