มฟล.-โรงเรียนศรีสุวิช จ.ชลบุรี ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการร่วมกัน

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และโรงเรียนศรีสุวิช จ.ชลบุรี ได้จัดพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการร่วมกัน โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มัชฌิชา นราดิศร อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และ ดร.ประถมาภรณ์ ฟักฤกษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสุวิช ลงนามร่วมกัน ในพิธีการมี ดร.ณัฐวุฒิ ยอดสุวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กล่าวรายงานถึงความเป็นมาในการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือวิชาการ และ ดร.ประถมาภรณ์ ฟักฤกษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสุวิช กล่าวถึงความร่วมมือในการดำเนินงานภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือบริบทของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2567 เวลา 11.00- 11.45 น. ที่ M for U Centre อาคาร M-Square มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

  • 119 ครั้ง
  • #ศูนย์บริการวิชาการ