คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพรับรางวัล "บุคคลตัวอย่างแห่งปี"

หมวดหมู่ข่าว: รางวัล/ผลงานเด่น

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.รัชนี สรรเสริญ คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณรางวัล “บุคคลตัวอย่างแห่งปี” พุทธศักราช 2563 สาขาบริหารและพัฒนาองค์กร จากมูลนิธิเพื่อสังคมไทย ซึ่งจัดพิธีมอบรางวัลเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2563 ณ หอประชุมกองทัพอากาศ กรุงเทพมหานคร โดยได้รับเกียรติจากพลอากาศเอกชลิต พุกผาสุก องคมนตรี/เลขาธิการมูลนิธิพระดาบส เป็นประธานในพิธีและมอบรางวัล

| ผู้เขียนข่าว Pornpisud Rusuporn | อ่านข่าวทั้งหมด 516 ครั้ง
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ