คำถามที่พบบ่อย

Note:  หลายครั้งที่ผู้ปกครองห่วงใยบุตรหลานในหลายๆ ด้าน และเกิดข้อสงสัย แต่ไม่รู้ว่าจะสอบถามไปยังหน่วยงานใด ต่อไปนี้เป็นการรวบรวม คำถาม-คำตอบ ในหัวข้อที่ท่านผู้ปกครองหลายท่านอยากรู้และสอบถามเข้ามายังมหาวิทยาลัยมากที่สุด

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ตั้งอยู่ภายในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยให้บริการด้านการแพทย์แบบผสมผสานทั้ง การแพทย์แผนปัจจุบันและการแพทย์ทางเลือก ตรวจรักษาผู้ป่วยนอกทั่วไป บริการตรวจรักษาผู้ป่วยฉุกเฉิน คลินิกทันตกรรม คลินิกกายภาพบำบัด คลินิกผิวหนังและความงาม และยังให้บริการการแพทย์ทางเลือกทั้งแพทย์แผนจีน ฝังเข็ม ครอบแก้ว และ แพทย์แผนไทยประยุกต์ รวมถึงศูนย์บริบาลผู้สูงอายุและคลินิกเด็ก เปิดบริการตลอด 24 ชั่วโมง

 • โทรศัพท์: 0-5391-7563
 • เว็บไซต์: imh.mfu.ac.th

 

 

มหาวิทยาลัยได้จัดให้มีบริการศูนย์อาหาร ทั้งหมดจำนวน 10 จุด ดังนี้

 1. ศูนย์อาหาร D1 ประกอบด้วยร้านอาหาร จำนวน 10 ร้าน ร้านอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 7 ร้าน เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 07.00-21.00 น.ทุกวัน
 2. ศูนย์อาหาร E1 ประกอบด้วยร้านอาหาร จำนวน 8 ร้าน ร้านอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 3 ร้าน เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 07.00-18.00 น.ทุกวัน
 3. ศูนย์อาหาร E2 ประกอบด้วยร้านอาหาร จำนวน 9 ร้าน ร้านอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 8 ร้าน เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 07.00-18.00 น.ทุกวัน
 4. ศูนย์อาหาร C5 ประกอบด้วยร้านอาหาร จำนวน 5 ร้าน ร้านอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน3 ร้าน เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 07.00-18.00 น.ทุกวัน
 5. ศูนย์อาหาร S2 ประกอบด้วยร้านอาหารว่างและเครื่องดื่ม 3 ร้าน และมีบริการร้านกาแฟสดด้านหน้าห้องสมุด 1 ร้าน เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 07.00-18.00 น.ทุกวัน
 6. ร้านอาหารโซนหอพักนักศึกษา ประกอบด้วยร้านอาหารครัวลำดวน ตั้งอยู่กลุ่มหอพักลำดวน และครัวมายมัม ตั้งอยู่กลุ่มหอพัก F เป็นร้านอาหารตามสั่ง เครื่องดื่มและอาหารว่าง เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 07.00-20.00 น.ทุกวัน
 7. ร้านอาหารสระว่ายน้ำ เปิดให้บริการอาหาร ตั้งแต่เวลา 07.00-21.00 น.ทุกวัน
 8. ศูนย์อาหาร อาคาร E-Park ประกอบด้วยร้านอาหาร จำนวน 4 ร้าน และยังมีร้านอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน1 ร้าน เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 07.30-17.00 น. วันจันทร์ – ศุกร์
  โทรศัพท์: 0-5391-6029
 9. ห้องอาหารโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นห้องอาหารที่ตั้งอยู่ภายในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ให้บริการอาหารตามสั่งและเครื่องดื่ม เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น. ทุกวัน
  โทรศัพท์: 0-5391-7513
 10. เรือนริมน้ำ เป็นห้องอาหารที่ตั้งอยู่ติดกับกลุ่มหอพักลำดวน ให้บริการอาหาร เปิดตั้งแต่เวลา 07.30-17.00 น. วันจันทร์ – ศุกร์
  โทรศัพท์: 0-5391-7035

มหาวิทยาลัยจัดให้มีรถไฟฟ้ารับส่งนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยฟรี และจัดรถบริการให้สำหรับนักศึกษาที่ต้องการออกนอกมหาวิทยาลัย ซึ่งให้บริการในรูปแบบรถสองแถวในราคาประหยัด นอกจากนี้จังหวัดเชียงรายยังมีรถแท็กซี่ให้บริการอีกด้วย

 1. วนาศรม รีสอร์ท นอกจากจะเป็นศูนย์ฝึกอบรมและปฏิบัติการด้านโรงแรมและการท่องเที่ยวสำหรับนักศึกษาแล้ว วนาศรมยังจัดตั้งขึ้นเพื่อให้เป็นแหล่งหารายได้ของมหาวิทยาลัย โดยให้บริการห้องพักหลากหลายรูปแบบ ห้องจัดเลี้ยง สัมมนา สระว่ายน้ำ ตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ติดริมอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ มีทัศนียภาพที่สวยงาม ร่มรื่น เงียบสงบ
 2. วนาเวศน์/บ้านพักรับรอง  บริการที่พักสำหรับบุคคลภายนอก ประกอบด้วยห้องพักรับรอง จำนวน 25 ห้อง และเรือนรับรองจำนวน 6 หลัง พร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวก เครื่องปรับอากาศ โทรทัศน์ ตู้เย็น อินเตอร์เน็ต ล้อมรอบไปด้วยบรรยากาศและทิวทัศน์ที่สวยงาม ในราคาเป็นกันเอง
   
  อัตราค่าบริการ
  1.ค่าที่พักประเภทห้องพักรับรอง (รวมอาหารเช้าต่อ 2 คน) ราคาห้องละ 700 บาท/คืน
  2.ค่าที่พักประเภทบ้านพักรับรอง (H4) (รวมอาหารเช้าต่อ 3 คน) ราคาหลังละ 2,000 บาท/คืน
  3ค่าที่พักประเภทบ้านพักรับรอง (H5) (รวมอาหารเช้าต่อ 3 คน) ราคาหลังละ 1,200 บาท/คืน
   
  โทรศัพท์: 0- 5360-3600
  อีเมล: wanasom@mfu.ac.th
  เว็บไซต์: https://www.mfu.ac.th/life-on-campus/lifeoncampus-accommodation.html

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ โดยนักศึกษาระดับปริญญาตรี และปริญญาโทที่มีความประสงค์จะศึกษาต่อในระดับที่สูง ขึ้นสามารถติดตามข่าวประกาศให้ทุนศึกษา ต่อได้จากช่องทางต่างๆ ของมหาวิทยาลัย เช่น

 

ผู้ปกครองสามารถขอเข้าดูผลการเรียนและรายละเอียดการเรียนของนักศึกษาได้ ติดต่อโดยตรงที่ ส่วนทะเบียนและประมวลผล อาคาร AS ห้อง 107-108 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ. เชียงราย 57100

 • โทรศัพท์ : 0-5391-6369 ถึง 74, 0-539-16433 , 0-5391-6544 ถึง 7
 • อีเมล: reg@mfu.ac.th

งานให้คำปรึกษาและช่วยเหลือนักศึกษา เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นผู้รับฟังปัญหาต่างๆ ของนักนักศึกษา ทั้งในเรื่องการเรียนและการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย และดำเนินการให้คำปรึกษาหรือให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสม ซึ่งนักศึกษาสามารถเข้ารับคำปรึกษาได้โดยตรงที่สำนักงาน ณ อาคารโรงอาหาร D1 ห้อง 127, โทรศัพท์, เฟซบุ๊ก (www.facebook.com/MFUCounseling) และ อีเมล (student-support@mfu.ac.th)

 • สำนักงานให้คำปรึกษาและช่วยเหลือนักศึกษา
 • โทรศัพท์: 0-5391-6666, 0-5391-6167-9
 • อีเมล: student-support@mfu.ac.th
 • เว็บไซต์: https://www.facebook.com/MFUCounseling

ข้อปฏิบัติของนักศึกษาหอพักมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

 1. การเข้า-ออกหอพัก
  1.1 หอพักเปิดเวลา 06.00 น หอพักปิดเวลา 22.00 น
  1.2 กรณีนักศึกษากลับเข้าพอพักหลังเวลา 22.00 น ที่ปรึกษาหอพักจะดำเนินการตักเตือน หรือลงโทษ ตามประกาศหอพักนักศึกษาและระเบียบวินัยนักศึกษายกเว้นจะได้รับการอนุญาตจากที่ปรึกษาหอพักเป็นกรณีไป
  1.3 การเข้าหอพักให้นักศึกษายื่นบัตรประจำตัวนักศึกษาหอพักกับพนังงานรักษาความปลอดภัยประจำอาคาร และเมื่อออกจากหอพักให้นำบัตรนักศึกษาหอพักติดตัวไปด้วยทุกครั้ง
  1.4 ในวันปกติเวลาปิดโทรทัศน์ 23.00 น วันหยุดปิด 24.00 น
 2. การมาเยี่ยมผู้พักให้เยี่ยมได้เฉพาะสถานที่ทางมหาวิทยาลัยได้จัดไว้ให้เท่านั้น ห้ามขึ้นบนอาคารหอพักโดยเด็ดขาด
 3. ห้ามนักศึกษามิให้ก่อความรำคาญแก่ผู้ที่อยู่บริเวณ ใกล้เคียงและห้องใกล้เคียง โดยเด็ดขาด
  3.1 ห้ามเล่นการพนันทุกชนิดโดยเด็ดขาด
  3.2 ห้ามดื่มสุรา เสพสิ่งเสพติด ของมึนเมาทุกชนิด ในหอพักโดยเด็ดขาดห้ามนำอาวุธ วัตถุระเบิด เชื้อเพลิง เชื่อปะทุ ประทัด หรืออื่นๆ ที่มีลักษณะเช่นเดี่ยวกันอันอาจก่อให้เกิดอันตรายอัคคีภัย หรือเกิดอันตราย ตลอดจนก่อให้เกิดความตื่นตระหนกแก่ผู้อื่นเข้ามาในหอพัก โดยเด็ดขาด
  3.4 ห้ามนำสัตว์ทุกชนิดเข้ามาในบริเวณหอพัก หรือ ห้องพัก
  3.5 ห้ามส่งเสียงดัง หรือ กระทำการใดๆ อันเป็นการรบกวนผู้พักอาศัยอื่นโดยเด็ดขาด
 4. ห้ามนำเครื่องมือเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์เครื่องใช้ใดซึ่งไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้ตามประกาศหอพัก เข้าไปใช้ในหอพักหรือในห้องพัก ได้แก่ โทรทัศน์ กระติกน้ำร้อน กระทะไฟฟ้า หม้อหุงข้าวไมโครเวฟ ตู้เย็นเครื่องปิ้งขนมปัง เป็นต้น
 5. เครื่องใช้ไฟฟ้าที่สามารถนำเข้าหอพักได้แก่ วิทยุ (ไม่ใช่เครื่องเสียง) ไดร์เป่าผม พัดลม คอมพิวเตอร์ นอกเหนือจากนี้ให้สอบถามที่สำนักงานหอพักก่อนนำขึ้นหอพัก หากตรวจสอบว่าเป็นเครื่องใช้ที่ไม่ได้รับอนุญาต จะทำการยึดเครื่องใช้ไฟฟ้าเหล่านั้นทันที
 6. ห้ามนำวัสดุ ครุภัณฑ์ ที่หอพักจัดไว้ให้ใช้ส่วนกลางไปใช้ส่วนตัวโดยเด็ดขาด
 7. ห้ามประกอบอาหารในหอพักโดยเด็ดขาด
 8. ห้ามถอดถอน ดัดแปลง ต่อเติม โยกย้าย อุปกรณ์ทุกชนิดในห้องพัก และในหอพัก
 9. ห้ามนักศึกษาใส่รองเท้าเข้าหรือขึ้นมาบนอาคารหอพักโดยเด็ดขาด
 10. การออกไปค้างคืนนอกบริเวณหอพัก กรณีเช่น กลับบ้านหรือทำกิจกรรมของมหาวิทยาลัย นักศึกษาจะต้องกรอกแบบฟอร์มขออนุญาต ณ สำนักงานหอพัก และกลับเขาหอพักตามเวลาที่กำหนด
 11. ห้ามจัดงานเลี้ยง หรือสังสรรค์ งานรื่นเริงใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากมหาวิทยาลัยและที่ปรึกษาหอพัก
 12. หากนักศึกษาไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับ ข้อปฏิบัติ ระเบียบและหน้าที่ของนักศึกษาในหอพักมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ทางมมหาวิทยาลัยจะดำเนินการลงโทษตามที่ระเบียบ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ. 2542

 • ศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน มฟล. (ศูนย์กู้ภัยลำดวน) โทรศัพท์: 0-5391-6999
 • โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (อุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน) โทรศัพท์: 0-5391-4000