โรงพยาบาล

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ให้บริการทางการแพทย์แบบบูรณาการ ให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยด้วยการแพทย์แผนปัจจุบัน การแพทย์แผนไทยประยุกต์และการแพทย์ทางเลือก เช่น บริการตรวจรักษาผู้ป่วยนอกทั่วไป บริการตรวจรักษาผู้ป่วยฉุกเฉิน คลินิกกายภาพบำบัดและธาราบำบัด คลินิก ทันตกรรม คลินิกผิวหนังความงามและชะลอวัย ด้านบริการการแพทย์ทางเลือกมีบริการฝังเข็ม นวดกดจุด และแพทย์แผนไทยประยุกต์ โดยแพทย์และพยาบาลผู้ชำนาญการ จัดอบรมให้ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยให้กับนักศึกษารับรู้อย่างสม่ำเสมอ และมีการทำประกันอุบัติเหตุให้กับนักศึกษาทุกคน นอกจากนี้ยังร่วมกับหน่วยงานด้านสุขภาพภายในมหาวิทยาลัยออกให้บริการด้านสุขภาพแก่ประชาชนทั่วไปในจังหวัดเชียงรายอีกด้วย