ศูนย์กีฬา

ส่งเสริมสุขภาพ

pdpa
2.ประ

มหาวิทยาลัยสนับสนุนให้นักศึกษาออกกำลังกายหรือเล่นกีฬา เพื่อสุขภาพที่แข็งแรง มีสุขภาพจิตที่ดี รวมถึงจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความสามัคคีในหมูคณะ ดำเนินการโดยศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เพื่อให้บริการด้านสถานที่ อุปกรณ์กีฬา และให้คำปรึกษาด้านกีฬาและสุขภาพแบบครบวงจรโดยผู้เชี่ยวชาญ อาทิ อาคารเฉลิมพระเกียรติ72 พรรษา บรมราชินีนาถ จำนวน 1 หลัง อาคารกีฬาอเนกประสงค์ จำนวน 1 หลัง ซึ่งเป็นอาคารกีฬาในร่มขนาดใหญ่ และห้องออกกำลังกาย (Fitness Room) พร้อมด้วยอุปกรณ์ที่ทันสมัยและครบครัน นอกจากนี้ยังให้บริการสนามกีฬาประเภทต่างๆ ดังนี้

  • สระว่ายน้ำ
  • สนามฟุตบอล
  • สนามเทสนิส
  • สนามบาสเกตบอล
  • สนามตะกร้อ
  • สนามเปตอง
  • สนามแบดมินตัน

 

 

เบอร์โทรศัพท์: 0-5391-7821
เว็บไซต์: sport.mfu.ac.th