ขวด,แก้ว,กระป๋อง

ขวดพลาสติก, แก้วพลาสติก, ขวดแก้ว, กระป๋อง, กล่องนม

     ขวดพลาสติก ขวดแก้ว (ที่ไม่แตก) แก้วพลาสติก ฝาพลาสติก กระป๋องโลหะ กล่องเครื่องดื่ม (แยกหลอด) จัดเป็นขยะขายได้ที่ต้องการการดูแลน้อยกว่ากระดาษมากๆ เพียงเทของเหลวที่เหลือค้างภายในออกก่อน อาจล้างด้วยน้ำสะอาดก่อนทิ้ง เพื่อลดการเน่าบูดส่งกลิ่นเหม็นหากมีส่วนผสมของนมหรือน้ำหวาน

     Plastic bottles, unbroken glass bottles, plastic cups, plastic lids, metal can, Tetra Pak (exclude straws) are recyclable wastes. Leftover liquid inside the containers must be poured out first. A quick rinse is very useful when milk or syrup is an ingredient.