กระดาษ

กระดาษเอกสาร, แผ่นพับ, หนังสือ, สมุด

     กระดาษเอกสาร แผ่นพับ หนังสือ สมุด ใบเสร็จ เศษกระดาษ ควรแยกคลิปและลวดเย็บออกก่อน ป้องกันอันตรายแก่ผู้เก็บขน

     Document paper, paper sheets, notebook sheets, receipts are recyclable. It is helpful to remove clips and staplers.