ขยะทั่วไป

     ขยะอื่นๆที่ไม่อยู่ในหมวดหมู่ข้างต้น เช่น พลาสติกห่อขนม หลอดพลาสติก ช้อนส้อมพลาสติก ถุงพลาสติก พลาสติกชิ้นเล็ก แก้วกระดาษ  กล่องชานอ้อย กระดาษทิชชู่ ทิชชู่เปียก เป็นวัสดุที่นำไม่สามารถนำกลับมารีไซเคิลได้ หรือไม่คุ้มค่าที่จะรีไซเคิล

     Other wastes which are non-recyclables or not economically reasonable to recycle such as food packaging, plastic straw, plastic spoon/ fork, plastic bag, paper cup, biodegradable packaging, tissue paper.