ถังเทน้ำ

เครื่องดื่ม, น้ำ, น้ำแข็ง

     สำหรับเทของเหลว หรือน้ำแข็งที่เหลือค้างในภาชนะ เพื่อลดน้ำหนักส่วนเกิน และเป็นการป้องกันขยะขายได้เลอะเทอะ ถังนี้ควรเทใส่เฉพาะของเหลวประเภทน้ำดื่ม ชานม น้ำผลไม้ แต่หากต้องการทิ้งน้ำแกง ควรเททิ้งที่จุดแยกเศษอาหารในโรงอาหาร เพื่อป้องกันกลิ่นเหม็น ความมัน รวมถึงเศษอาหารชิ้นใหญ่

     This bucket is for pouring leftover drink or ice only. This helps to reduce excess weight of recyclable wastes which makes it easier to manage. Other liquid such as soup should be separated at return station in cafeterias to avoid bad smell and grease