ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

หมวดหมู่ข่าว: แผนการจัดซื้อ จัดจ้าง
| ผู้เขียนข่าว Tanaphol Suntornsuk | อ่านข่าวทั้งหมด 960 ครั้ง