กิจกรรมการมีส่วนร่วมของอธิการบดี


มฟล. ยึดหลักปฏิบัติ “งดรับและไม่มอบของขวัญ” ในทุกเทศกาล

หมวดหมู่ข่าว: ITA การมีส่วนร่วมของอธิการบดี ITA เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ข่าวเด่น

ผู้บริหาร มฟล. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการฯ ITA เตรียมพร้อมดำเนินงานปี 65

หมวดหมู่ข่าว: ITA การมีส่วนร่วมของอธิการบดี ITA เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ITA การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม ข่าวเด่น

มฟล. จัดประชุมผู้บริหารครั้งที่ 9/2564

หมวดหมู่ข่าว: ITA การมีส่วนร่วมของอธิการบดี ข่าวเด่น

มฟล. ถ่ายทอดแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ฉบับที่ 5 (2565-2569) จากผู้บริหารสู่หน่วยงานร่วมขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย

หมวดหมู่ข่าว: ITA การมีส่วนร่วมของอธิการบดี ITA การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม ข่าวเด่น

อธิการบดี มฟล. ลงพื้นที่ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ณ จุดคัดกรองเชิงรุก

หมวดหมู่ข่าว: ITA การมีส่วนร่วมของอธิการบดี ข่าวเด่น

ผู้บริหาร มฟล. จัดประชุมแนวทางการเปิดเรียน 2/2564

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์ ITA การมีส่วนร่วมของอธิการบดี ITA การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม ข่าวเด่น

อธิการบดี มฟล. แสดงเจตจำนงในการใช้งานระบบสารบรรณออนไลน์รูปแบบใหม่ "MFU e-Office"

หมวดหมู่ข่าว: crp-ข่าวสาร ข่าวประชาสัมพันธ์ ITA การมีส่วนร่วมของอธิการบดี ITA เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ข่าวเด่น

มฟล. ได้คะแนนระดับ A จากการประเมิน ITA ประจำปี 2564

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์ ITA การมีส่วนร่วมของอธิการบดี ITA เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ITA การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม ข่าวเด่น

อธิการบดีให้การต้อนรับคณะกรรมาธิการตรวจสอบเรื่องการทุจริตฯ ติดตามรายวิชา Anti-Corruption

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์ MFU ITA ITA การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม ข่าวเด่น ITA การมีส่วนร่วมของอธิการบดี

อธิการบดีมอบนโยบายจัดกิจกรรม How to Live and Learn on Campus 2021 ตอบโจทย์เด็ก GEN Z

หมวดหมู่ข่าว: MFU ITA ITA การมีส่วนร่วมของอธิการบดี ข่าวเด่น ส่วนพัฒนานักศึกษา