กิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร


อธิการบดีเน้นย้ำนโยบาย No Gift Policy ในการประชุมผู้บริหาร มฟล.

หมวดหมู่ข่าว: ITA กิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ITA เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ข่าวเด่น

ส่วนประชาสัมพันธ์ระดมสมองกำหนดกลยุทธ์ดำเนินงานสอดคล้องแผนพัฒนามหาวิทยาลัย

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์ ITA เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ITA การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม

มฟล. จัดอบรม "การให้บริการอย่างมืออาชีพ" เสริมทักษะให้พนักงานสายปฎิบัติการ

หมวดหมู่ข่าว: ITA เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ข่าวเด่น ส่วนการเจ้าหน้าที่

ส่วนสารบรรณฯ จัดกิจกรรรมแลกเปลี่ยนรู้ระหว่างเลขานุการสำนักวิชา หน่วยงานสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ 2565

หมวดหมู่ข่าว: crp-ข่าวสาร ข่าวประชาสัมพันธ์ ITA เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ITA การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม ส่วนสารบรรณ อำนวยการและนิติการ

ส่วนประชาสัมพันธ์ประชุมติดตามผลการดำเนินงานประจำเดือนพร้อมสรุปงบไตรมาส 1/2565

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์ ITA เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ITA การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม