ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง ประกาศยกเลิกการจัดซื้อลิฟต์โดยสารพร้อมอุปกรณ์ติดตั้งประจำอาคารศูนย์การแพทย์ พร้อมระบบสาธารณูปการ ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศยกเลิกฯ

 |   |  810 ครั้ง