ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง ประกาศยกเลิกการจัดซื้อลิฟต์โดยสารพร้อมอุปกรณ์ติดตั้งประจำอาคารศูนย์การแพทย์ พร้อมระบบสาธารณูปการ ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
| ผู้เขียนข่าว Tanaphol Suntornsuk | อ่านข่าวทั้งหมด 287 ครั้ง