ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศฯ

แบบฯ

TOR

ราคากลาง

เอกสารประกวด 027/2561

 |   |  815 ครั้ง