สวนพฤกษศาสตร์ มฟล. จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

      โครงการสวนพฤกษศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชา จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก 5 มิถุนายน ณ พื้นที่โครงการสวนซากุระเฉลิมพระเกียรติฯ เมื่อวันอังคารที่ 5 มิถุนายน 2561 โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม ทำการปลูกต้นไม้ 5 ชนิดร่วมกัน คือ ราชพฤกษ์ กาฬพฤกษ์ เสี้ยวดอกขาว ทองหลางป่า และกระพี้จั่น รวมกว่า 3,700 ต้น นอกจากจะเป็นส่วนหนึ่งในการฟื้นฟูสภาพป่าแล้วยังเป็นพันธุ์ไม้ที่ให้ดอกสีสันสวยงามอีกด้วย

      ดร.จันทรารักษ์ โตวรานนท์ หัวหน้าโครงการสวนพฤกษศาสตร์ฯ มฟล. กล่าวว่า “วันสิ่งแวดล้อมโลก เป็นวันที่เราจะได้ตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อม และเราจะช่วยกันดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติของโลกได้อย่างไร กิจกรรมที่จัดขึ้นในครั้งนี้แม้ว่าจะเป็นกิจกรรมเล็กๆ แต่ว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ยิ่งใหญ่ ซึ่งการรักษ์สิ่งแวดล้อมนั้นทำได้หลายอย่าง และสิ่งที่เราจะได้ลงมือช่วยกันทำในวันนี้ก็คือการปลูกต้นไม้ เพื่อที่จะได้เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับมหาวิทยาลัย และให้กับโลกของเรา ในพื้นที่ที่เราจะทำการปลูกต้นไม้อยู่ในโครงการสวนซากุระฯ ซึ่งได้ทำการปลูกมาหลายปีแล้ว ต้นไม้ที่เราปลูกกันเป็นพันธุ์ไม้ที่ให้ดอกสีสันต่างๆ เพื่อเพิ่มความสวยงามให้กับพื้นที่ป่าแห่งนี้ จำนวน 5 ชนิด ได้แก่ ราชพฤกษ์ กาฬพฤกษ์ เสี้ยวดอกขาว ทองหลางป่า และกระพี้จั่น รวมกว่า 3,700 ต้น”

 |   |  โครงการสวนพฤกษศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราชา  |  2476 ครั้ง