ส่วนพัฒนานักศึกษา จัดกิจกรรมทำบุญหอพักนักศึกษา และ Open House

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันเสาร์ที่ 8 เมษายน 2560 ส่วนพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) จัดกิจกรรมทำบุญหอพักนักศึกษาประจำปี 2560 โดยมีกิจกรรมตลอดทั้งวัน เริ่มจากในตอนเช้ามีพิธีทางพระพุทธศาสนาเพื่อความเป็นสิริมงคล และทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเพื่อปลูกฝังให้รู้จักการแบ่งปัน โดยได้รับเกียรติจากผู้บริหารเข้าร่วมงาน อาทิ รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดี, รศ.น.อ.ยุทธนา ตระหง่าน รองอธิการบดี,ดร.พนม วิญญายอง รองอธิการบดี, ดร.สิริรุ่ง วงศ์สกุล ผู้ช่วยอธิการบดี, นายวีระชัย เจริญจิตชัย หัวหน้าส่วนพัฒนานักศึกษา, นายอุทัย มูลแก้ว หัวหน้าส่วนสารบรรณ อำนวยการและนิติการ จากนั้นเป็นกิจกรรม Open House ที่จะเปิดโอกาสให้นักศึกษาชายและนักศึกษาหญิงได้เข้าเยี่ยมชมห้องพักของกันและกันได้ภายในวันนี้เพียงปีละครั้งเท่านั้น ส่วนกิจกรรมในช่วงบ่ายเป็นการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาในหอพักต่างๆ รวมทั้งกรรมการและเจ้าหน้าที่หอพัก ปิดท้ายด้วยการแสดงดนตรีจาก MFU band วงดนตรีประจำมหาวิทยาลัย

| ผู้เขียนข่าว Mr. Thanatkit Sukhophon (Web Editor) | อ่านข่าวทั้งหมด 639 ครั้ง