ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนโครงการแพทย์เพื่อรับเป็นต้นสังกัดแพทย์ประจำบ้าน ปีการศึกษา 2562

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนโครงการรับสมัครแพทย์เพื่อรับเป็นต้นสังกัดเข้าศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการศึกษา 2562 ตามสาขาวิชาดังนี้

  • สาขาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น
    • แพทย์หญิงธนัฐนุช วงศ์ชินศรี
  • สาขาอายุรศาสตร์
    • นายแพทย์กช เจริญศรี

| ผู้เขียนข่าว Jarernsak Wangwong | อ่านข่าวทั้งหมด 827 ครั้ง