มฟล. ขอเชิญฟังการบรรยาย 'การเปลี่ยนแปลงและการปรับตัวของสถาบันอุดมศึกษา' โดย รมช.ศึกษา

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ขอเชิญฟังการบรรยายพิเศษเรื่อง “การเปลี่ยนแปลงและการปรับตัวของสถาบันอุดมศึกษา” โดย ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในวันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 -12.00 น. ณ หอประชุมสมเด็จย่า มฟล.

การแต่งกาย:

ผู้บริหารและพนักงาน มฟล. เสื้อหม้อห้อมมหาวิทยาลัย

นักศึกษา มฟล. ชุดนักศึกษา

ผู้สนใจทั่วไป ชุดผ้าไทยหรือชุดสุภาพ

 

          

| ผู้เขียนข่าว Pornpisud Rusuporn | อ่านข่าวทั้งหมด 806 ครั้ง