ประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป สังกัดโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป
สังกัด โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

 

ปรับปรุงข้อมูลตำแหน่งงานครั้งล่าสุดเมื่อวันที่

17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563


ด้วยมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป สังกัด โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ผ่านระบบรับสมัครงานออนไลน์ โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

1. รายละเอียดตำแหน่ง

รหัสตำแหน่ง

ตำแหน่ง

จำนวนอัตรา

สถานะ

63027เจ้าหน้าที่บริหาร (ลูกจ้างชั่วคราว)1รับสมัคร
63026นักเทคนิคการแพทย์2รับสมัคร
63025พนักงานบริการ (ต้อนรับ)(ลูกจ้างชั่วคราว)3รับสมัคร
63024นิติกร1รับสมัคร
63023พนักงานบริการ (ห้องปฏิบัติการ)(ลูกจ้างชั่วคราว)1ประกาศผล
การคัดเลือก
63022พนักงานบริการ (หน่วยจ่ายกลาง)(ลูกจ้างชั่วคราว)2ประกาศผล
การคัดเลือก
63021พนักงานห้องบัตร (ลูกจ้างชั่วคราว)1ประกาศผล
การคัดเลือก
63020พนักงานธุรการ (Cath lab)1สอบสัมภาษณ์
63019พนักงานธุรการ (ห้องปฏิบัติการ)1ประกาศผล
การคัดเลือก
63018พนักงานธุรการ (งานบริหารทั่วไป)2ประกาศผล
การคัดเลือก
63017พนักงานธุรการ (งานการเงิน)1ประกาศผล
การคัดเลือก
63016พนักงานธุรการ (งานการเงิน-แคชเชียร์)1สอบข้อเขียน
63015พนักงานธุรการ (งานเภสัชกรรม)1สอบข้อเขียน
63014ช่างเทคนิค (คอมพิวเตอร์)1ประกาศผล
การคัดเลือก
63013พนักงานเภสัชกรรม1สอบข้อเขียน
63012เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์1ประกาศผล
การคัดเลือก
63011เจ้าหน้าที่บริหาร (งานตรวจรับ)1ประกาศผล
การคัดเลือก
63010เจ้าหน้าที่บริหาร (งานจัดซื้อ)1ประกาศผล
การคัดเลือก
63009เจ้าหน้าที่บริหาร (งานจัดการทรัพย์สิน)1สอบสัมภาษณ์
63008เจ้าหน้าที่บริหาร (งานเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ)1ประกาศผล
การคัดเลือก
63007เจ้าหน้าที่บริหาร (งานนโยบายและแผน)1สอบข้อเขียน
63006นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์2สอบสัมภาษณ์
63005นักกายภาพบำบัด1ประกาศผล
การคัดเลือก
63004นักโภชนาการ1ประกาศผล
​​​​​​​การคัดเลือก
63003นักจิตวิทยาคลินิก2รับสมัคร
63002เภสัชกร2รับสมัคร
62038ช่างเทคนิค (เครื่องมือแพทย์)1ประกาศผล
การคัดเลือก


2. การสมัครสอบคัดเลือก

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก  สามารถสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ 24 ชั่วโมง  ไม่เว้นวันหยุดราชาการ  ตามขั้นตอนดังนี้

2.1 เข้าสู่ระบบรับสมัครงานออนไลน์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงโดยพิมพ์  https://hr.mfu.ac.th/jobmfu                 

2.2 เลือก "ลงชื่อเข้าใช้" เพื่อลงชื่อเข้าใช้ระบบฯ หรือสมัครสมาชิกใหม่   &n

| ผู้เขียนข่าว Paijittra Jintapracha | อ่านข่าวทั้งหมด 85636 ครั้ง