ประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป สังกัดโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป
สังกัด โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

 

ปรับปรุงข้อมูลตำแหน่งงานครั้งล่าสุดเมื่อวันที่

24 กันยายน พ.ศ. 2563


ด้วยมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป สังกัด โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ผ่านระบบรับสมัครงานออนไลน์ โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

1. รายละเอียดตำแหน่ง

รหัสตำแหน่ง

ตำแหน่ง

จำนวนอัตรา

สถานะ

63056พนักงานบริการ (ต้อนรับ)(ลูกจ้างชั่วคราว)1รับสมัคร
63055เจ้าหน้าที่บริหาร (งานการเงินบัญชี)1รับสมัคร
63054พนักงานบริการ (ลูกจ้างชั่วคราว)1สอบสัมภาษณ์
63053เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ (งานประชาสัมพันธ์และการตลาด)1ประกาศผล
การคัดเลือก
63052พนักงานธุรการ (Cath lab)1ประกาศผล
การคัดเลือก
63051เจ้าหน้าที่บริหาร (งานจัดการทรัพย์สิน)1สอบสัมภาษณ์
63050เจ้าหน้าที่บริหาร (งานนโยบายและแผน)1ประกาศผล
การคัดเลือก
63049นักจิตวิทยาคลินิก1รับสมัคร
63048นักเทคนิคการแพทย์1สอบสัมภาษณ์
63047พนักงานธุรการ (งานนิติเวช)2สอบสัมภาษณ์
63046พนักงานธุรการ (งานบริหารทั่วไป)2ประกาศผล
การคัดเลือก
63045เจ้าหน้าที่บริหาร (คลังพัสดุ)1ประกาศผล
การคัดเลือก
63044เจ้าหน้าที่บริหาร (งานจัดซื้อ)1ประกาศผล
การคัดเลือก
63043เจ้าหน้าที่บริหาร (งานทรัพยากรบุคคล)1ประกาศผล
​​​​​​​การคัดเลือก
63042พนักงานห้องบัตร (ลูกจ้างชั่วคราว)1

ประกาศผล
การคัดเลือก

63041วิศวกร (คอมพิวเตอร์)1ประกาศผล
การคัดเลือก
63040เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์1ประกาศผล
การคัดเลือก
63032พนักงานเภสัชกรรม1รับสมัคร
63030นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก1รับสมัคร
63024นิติกร1ประกาศผล
​​​​​​​การคัดเลือก

2. การสมัครสอบคัดเลือก

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก  สามารถสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ตลอด 24 ชั่วโมง  ไม่เว้นวันหยุดราชาการ  ตามขั้นตอนดังนี้

2.1 เข้าสู่ระบบรับสมัครงานออนไลน์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงโดยพิมพ์  https://hr.mfu.ac.th/jobmfu                 

2.2 เลือก "ลงชื่อเข้าใช้" เพื่อลงชื่อเข้าใช้ระบบฯ หรือสมัครสมาชิกใหม่                  

2.3 เลือกเมนู "ข้อมูลส่วนตัว"  เพื่อ กรอกใบสมัคร พนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป                  

2.4 เข้าสู่หน้าประกาศรับสมัคร เลือกประกาศรับสมัครพนักงาน                   

2.5 เลือกตำแหน่งที่ต้องการสมัคร                   

2.6 มหาวิทยาลัยจะประกาศข่าวเกี่ยวกับการรับสมัครงานทางเว็บไซต์และระบบรับสมัครงานออนไลน์ ผู้สมัครสามารถทราบข่าวสาร,
กำหนดการต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยจะแจ้งให้ทราบโดยผู้สมัครจะต้องลงชื่อเข้าใช้ระบบทุกครั้ง   

* หมายเหตุ ผู้สมัครสามารถสมัครตำแหน่งที่ต้องการได้โดยกดเลือกที่ชื่อตำแหน่งตามข้อ 1

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม Email : paijittra.jin@remove-thismfu.ac.th

| ผู้เขียนข่าว Paijittra Jintapracha | อ่านข่าวทั้งหมด 120756 ครั้ง