รับสมัครคัดเลือกพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป สังกัดโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป
สังกัด โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

 

ปรับปรุงข้อมูลตำแหน่งงานครั้งล่าสุดเมื่อวันที่

14 มกราคม พ.ศ. 2565


ด้วยมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป สังกัด โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ผ่านระบบรับสมัครงานออนไลน์ โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

1. รายละเอียดตำแหน่ง

รหัสตำแหน่ง

ตำแหน่ง

จำนวนอัตรา

สถานะ

65012พนักงานบริการ (ห้องปฏิบัติการ)(ลูกจ้างชั่วคราว)1รับสมัคร
65011นักเทคนิคการแพทย์2รับสมัคร
65010พนักงานธุรการ (งานการเงินบัญชีและงบประมาณ)1รับสมัคร
65009เจ้าหน้าที่บริหาร (งานจัดการทรัพย์สินและรายได้)1สอบข้อเขียน
65008นิติกร1สอบข้อเขียน
65007เจ้าหน้าที่บริหาร (งานทรัพยากรบุคคล - ค่าตอบแทน)1สอบสัมภาษณ์
65006พนักงานธุรการ (งานการเงิน - แคชเชียร์)2สอบข้อเขียน
65005เจ้าหน้าที่บริหาร (งานเทคโนโลยีสารสนเทศ)1สอบข้อเขียน
65004ช่างเทคนิค (เครื่องมือแพทย์)1สอบสัมภาษณ์
65003เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์1สอบข้อเขียน
และสอบปฏิบัติ
65002เจ้าหน้าที่บริหาร
(งานการเงินและบัญชี-งานลูกหนี้)
1สอบสัมภาษณ์
64030ช่างเทคนิค (โยธา)1ประกาศผล
การคัดเลือก

2. การสมัครสอบคัดเลือก

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก  สามารถสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ตลอด 24 ชั่วโมง  ไม่เว้นวันหยุดราชการ  ตามขั้นตอนดังนี้

2.1 เข้าสู่ระบบรับสมัครงานออนไลน์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงโดยพิมพ์  https://hr.mfu.ac.th/jobmfu                 

2.2 เลือก "ลงชื่อเข้าใช้" เพื่อลงชื่อเข้าใช้ระบบฯ หรือสมัครสมาชิกใหม่                  

2.3 เลือกเมนู "ข้อมูลส่วนตัว"  เพื่อ กรอกใบสมัคร พนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป                  

2.4 เข้าสู่หน้าประกาศรับสมัคร เลือกประกาศรับสมัครพนักงาน                   

2.5 เลือกตำแหน่งที่ต้องการสมัคร                   

2.6 มหาวิทยาลัยจะประกาศข่าวเกี่ยวกับการรับสมัครงานทางเว็บไซต์และระบบรับสมัครงานออนไลน์ ผู้สมัครสามารถทราบข่าวสาร,
กำหนดการต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยจะแจ้งให้ทราบโดยผู้สมัครจะต้องลงชื่อเข้าใช้ระบบทุกครั้ง   

* หมายเหตุ ผู้สมัครสามารถสมัครตำแหน่งที่ต้องการได้โดยกดเลือกที่ชื่อตำแหน่งตามข้อ 1

 

| ผู้เขียนข่าว Paijittra Jintapracha | อ่านข่าวทั้งหมด 181924 ครั้ง