อาจารย์สำนักวิชาวิทยาศาสตร์รับรางวัลเสนอผลงานวิจัยดีเยี่ยมสาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

หมวดหมู่ข่าว: รางวัล/ผลงานเด่น รางวัล/ผลการวิจัยเด่น

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.พุทธรักษ์ ชมนันติ  อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ได้รับรางวัลเสนอผลงานวิจัยดีเยี่ยมแบบโปสเตอร์ สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ในหัวข้อ Modern taxonomic approaches for mangrove fungi and an investigation of their bioactive metabolites จากงานประชุมวิชาการ "นักวิจัยรุ่นใหม่พบเมธีวิจัยอาวุโส สกว." ครั้งที่ 18  (TRF-OHEC Annual Congress 2019 (TOAC 2019) จัดโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ณ โรงแรม เดอะ รีเจ้นท์ ชะอำ บีช รีสอร์ท ระหว่างวันที่ 9-11 มกราคม 2562

| ผู้เขียนข่าว Pornpisud Rusuporn | อ่านข่าวทั้งหมด 1469 ครั้ง
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์