มฟล. ชวนนักศึกษาต่างชาติเรียนรู้วัฒนธรรมไทย ก่อนเข้าสู่เทศกาลสงกรานต์

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

        ส่วนพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) จัด กิจกรรมเรียนรู้วัฒนธรรมไทย Thai Cultural Workshop ให้แก่นักศึกษาต่างชาติ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ เมื่อวันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2562 ณ พิพิธภัณฑ์อารยธรรมลุ่มน้ำโขง มฟล. เพื่อที่จะได้เรียนรู้ความสวยงามในเชิงศิลปะที่สอดประสานอยู่กับวิถีชีวิตดั้งเดิมของคนไทย โดยเฉพาะกิจกรรมที่จะได้เห็นในช่วงสงกรานต์นี้ ไม่ว่าจะเป็นการลงชาดและปิดทองพระพุทธรูป ซึ่งจะได้เห็นพระพุทธรูปในพิธีสรงน้ำพระ, การตัดตุงไส้หมู ที่จะนำไปประดับในประเพณีก่อเจดีย์ทราย, การสานปลาตะเพียนจากเศษวัสดุ และการฟ้อนรำไทยในเพลงงามแสงเดือนด้วยท่าสอดสร้อยมาลา ทำการสอนโดยศิลปินล้านนารับเชิญและนักศึกษาจิตอาสาชาวไทย สร้างความสนุกสนานให้กับนักศึกษาต่างชาติที่เข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างมาก

 |   |  ส่วนพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ นักศึกษานานาชาติ ศิลปวัฒนธรรม  |  1026 ครั้ง