ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนโครงการแพทย์เพื่อรับเป็นต้นสังกัดแพทย์ประจำบ้าน ปีการศึกษา 2563

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนโครงการรับสมัครแพทย์เพื่อรับเป็นต้นสังกัดเข้าศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการศึกษา 2563 ตามสาขาวิชาดังนี้

  • สาขาจิตเวชศาสตร์
    • นายแพทย์ศาสน์นันท์ ไตรวงศ์ไพศาล
  • สาขาอายุรศาสตร์
    • นายแพทย์เศวตชัย ใจทา
    • แพทย์หญิงชวิศา ปานอาภรณ์

ดาวน์โหลด : ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับทุนโครงการรับสมัครแพทย์เพื่อรับเป็นต้นสังกัดเข้าศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการศึกษา 2563

| ผู้เขียนข่าว Administrator | อ่านข่าวทั้งหมด 1164 ครั้ง