มฟล. จัดพิธีทานหาแม่ฟ้าหลวง ประจำปี 2562 น้อมรำลึกถึง 'สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี'

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

      มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) จัด พิธีทานหาแม่ฟ้าหลวง ประจำปี 2562 เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2562 เริ่มจากพิธีถวายเครื่องสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยอธิการบดีผู้ก่อตั้ง ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ หน้าหน้าหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ตัวแทนนักศึกษา ผู้นำชุมชน เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ลานเฉลิมพระเกียรติฯ เริ่มพิธีจากหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน ผู้แทนสื่อมวลชนเชียงราย ผู้บริหาร ผู้แทนหน่วยงานและผู้แทนนักศึกษา ถวายเครื่องสักการะ จากนั้นขบวนแห่เครื่องสักการะเคลื่อนเข้าสู่ลานพระราชานุสาวรียฯ ผู้แทนจังหวัดเชียงราย หัวหน้าส่วนราชการ ถวายเครื่องสักการะ จากนั้นอธิการบดีผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประธานในพิธี ถวายเครื่องสักการะ จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย และอ่านประกาศสดุดีพระเกียรติคุณ ถวายคำนับ เพลงสรรเสริญพระบารมี เป็นอันเสร็จพิธีถวายเครื่องสักการะ

    ต่อมา เป็นพิธีทางศาสนา ณ หอประชุมสมเด็จย่า (C4) อธิการบดีผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประธานในพิธี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย หน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พิธีกรอาราธนาศีล ประธานสงฆ์ให้ศีล พระสงฆ์สมศักดิ์ 10 รูป สวดพระพุทธมนต์ จากนั้นอธิการบดีผู้ก่อตั้งและผู้มีเกียรติ ถวายไทยธรรมแด่พระสงฆ์ ประธานนในพิธีทอดผ้าไตร 10 ไตร พระสงฆ์สดับปกรณ์ พระสงฆ์อนุโมทนา เป็นอันเสร็จสิ้นพิธี

...

ข่าว คึกฤทธิ์ พลเยี่ยม

ภาพ จักรพงษ์ วงศ์ใหญ่

| ผู้เขียนข่าว Kukrit Polyiem | อ่านข่าวทั้งหมด 578 ครั้ง