มฟล. ขอเชิญร่วมการแข่งขัน “กอล์ฟการกุศล มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง”

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ขอเชิญร่วมการแข่งขัน “กอล์ฟการกุศล มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง” วันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2562 ณ สนามกอล์ฟสันติบุรี คันทรี่คลับ จ.เชียงราย Shotgun Start เวลา 12.00 น. (ออกรอบเวลาเดียวกัน)  ชิงรางวัล พลเอก สำเภา ชูศรี นายกสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง นายทวิช เตะนาวากุล ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และนายสันติ ภิรมย์ภักดี

รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เปิดเผยว่า มฟล. จัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลเป็นประจำทุกปีทั้งนี้เพื่อนำรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมาสนับสนุนการศึกษาของมหาวิทยาลัย เพื่อสมทบทุนมูลนิธิ 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ และเพื่อสนับสนุนกิจกรรมของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงและกิจกรรมสาธารณกุศล โดยคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าแข่งขันจะต้องเป็นนักกอล์ฟสมัครเล่น โดยแบ่งการแข่งขันเป็น 2 ประเภทคือ ประเภททีม 4 คน ไม่จำกัดเพศ ค่าสมัคร 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) และประเภทบุคคล ค่าสมัครคนละ 8,000 บาท (แปดพันบาทถ้วน) โดยค่าสมัครจะรวมค่าแค็ดดี้ให้ผู้เข้าร่วมแข่งขันทุกท่าน

ผู้สนใจเข้าร่วมการแข่งขัน “กอล์ฟการกุศล มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง” สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

คุณอรวรรณ ชัยเรืองฤทธิ์ โทรศัพท์ 0-5391-6081 อีเมล orawan.cha@mfu.ac.th

คุณพรพิมล ล้วนศรีติสกุล โทรศัพท์ 02-237-8115 อีเมล hitech@hitechindustrialgroup.com

หมดเขตส่งใบสมัครทางไปรษณีย์วันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2562

| ผู้เขียนข่าว Pornpisud Rusuporn | อ่านข่าวทั้งหมด 320 ครั้ง