มฟล. จัดกิจกรรมน้องใหม่เดินขึ้นดอยปลูกป่า เนื่องในโอกาสวันแม่

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

    มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) จัดกิจกรรม “เดินเพื่อแม่ ปลูกป่าเพื่อย่า” เนื่องโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ และวันแม่แห่งชาติ โดยเป็นการเดินเพื่อสุขภาพระยะทาง 5 กิโลเมตรและปลูกป่าเพื่อสืบสานแนวพระราชปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ สวนพฤกษศาสตร์ฯ มฟล. เมื่อวันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม 2560 โดยเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่อย่างสร้างสรรค์ มีนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมกว่า 4 พันคน ร่วมกันปลูกต้นกล้า 4 พันต้น บนพื้นที่ 10 ไร่

 |   |  นักศึกษา ปลูกป่า เฉลิมพระเกียรติ  |  2006 ครั้ง