ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนโครงการรับสมัครแพทย์เพื่อรับเป็นต้นสังกัดเข้าศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการศึกษา 2563 (สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา, จักษุวิทยา)

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนโครงการรับสมัครแพทย์เพื่อรับเป็นต้นสังกัดเข้าศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการศึกษา 2563 ตามสาขาวิชาดังนี้

  • สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา
    • นายแพทย์ณัฐชนน เอกปณิธานพงศ์
  • สาขาจักษุวิทยา
    • แพทย์หญิงพรวลัญธ์ กิริยาพงษ์

ดาวน์โหลด : ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนโครงการรับสมัครแพทย์เพื่อรับเป็นต้นสังกัดเข้าศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการศึกษา 2563 (สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา, จักษุวิทยา)

| ผู้เขียนข่าว Administrator | อ่านข่าวทั้งหมด 786 ครั้ง