ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนโครงการรับสมัครแพทย์เพื่อรับเป็นต้นสังกัดเข้าศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการศึกษา 2563 (สาขาอายุรศาสตร์, สาขาอายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา และสาขาเวชศาสตร์ป้องกัน)

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนโครงการรับสมัครแพทย์เพื่อรับเป็นต้นสังกัดเข้าศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการศึกษา 2563 ตามสาขาวิชาดังนี้

  • สาขาอายุรศาสตร์
    • นายแพทย์นพพร ปฐมกุลวงศ์
  • สาขาอายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา
    • นายแพทย์ปรวัฒน์ อังศุรจิต
  • สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน (แขนงเวชศาสตร์การเดินทางและการท่องเที่ยว)
    • นายแพทย์เศวตชัย ใจทา

 

ดาวน์โหลด : ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนโครงการรับสมัครแพทย์เพื่อรับเป็นต้นสังกัดเข้าศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการศึกษา 2563 (สาขาอายุรศาสตร์, สาขาอายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา และสาขาเวชศาสตร์ป้องกัน)

| ผู้เขียนข่าว Administrator | อ่านข่าวทั้งหมด 527 ครั้ง