นักศึกษาใหม่ มฟล. ร่วมใจชิงธงสำนักวิชา บทพิสูจน์แห่งความสามัคคี

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

        มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) โดย ส่วนพัฒนานักศึกษาองค์การบริหารองค์การนักศึกษา และ สโมสรนักศึกษา 13 สำนักวิชา จัดกิจกรรม พี่น้องร่วมใจชิงธงสำนักวิชา ประจำปีการศึกษา 2560 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 10 กันยายน 2560 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มีนักศึกษาเข้าร่วมกว่า 3,5000 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของเหล่านักศึกษาชั้นปีที่ 1 รวมถึงสร้างความสัมพันธ์อันดีกับนักศึกษารุ่นพี่ อันจะนำไปสู่การใช้ชีวิตอย่างมีความสุขร่วมกันในรั้วมหาวิทยาลัย และได้แสดงออกถึงความรักและความภาคภูมิใจในมหาวิทยาลัยและสำนักวิชาของตน โดยได้รับเกียรติจาก รศ.น.อ.ยุทธนา ตระหง่าน รองอธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม 

| ผู้เขียนข่าว Kukrit Polyiem | อ่านข่าวทั้งหมด 1771 ครั้ง
นักศึกษา