มฟล.เตรียมจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร บัณฑิตรุ่นที่ 14 วันที่ 14 กพ.นี้

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) มีกำหนดจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2558 แก่ผู้สำเร็จการศึกษา รุ่นที่ 14 ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 ณ หอประชุมสมเด็จย่า เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จำนวน 2,650 ราย ทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก จากสำนักวิชาวิทยาศาสตร์, การจัดการ, เทคโนโลยีสารสนเทศ, อุตสาหกรรมเกษตร, นิติศาสตร์, วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง, วิทยาศาสตร์สุขภาพ, พยาบาลศาสตร์, จีนวิทยา และศิลปศาสตร์

โดยผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 มีกำหนดการรายงานตัวเพื่อเข้าพิธีพระราชทานปริญญาบัตรได้ในวันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2560 ตั้งแต่เวลา 07.00-08.00 น. ก่อนเข้าสู่การฝึกซ้อมย่อยและซ้อมใหญ่ในวันถัดมา ซึ่งจะมีพิธีการสำคัญอย่างพิธีมอบเหรียญรางวัลผลการเรียนดีเด่น และพิธีปัจฉิมโอวาท ก่อนจะเข้าสู่พิธีพระราชทานปริญญาบัตรในวันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560

ข้อมูลเพิ่มเติม พิธีพระราชทานปริญญาบัตร คลิกได้ที่ช่องทางนี้ sites.google.com/a/mfu.ac.th/commencement14/

| ผู้เขียนข่าว Mr. Thanatkit Sukhophon (Web Editor) | อ่านข่าวทั้งหมด 3037 ครั้ง