ศูนย์จีน เชิญชมนิทรรศการภาพวาดฤดูใบไม้ผลิดั้งเดิมของจีน ระหว่างวันที่ 6 – 12 กพ.นี้

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร สถาบันขงจื่อแห่งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และ China Archives of Publications สาธารณรัฐประชาชนจีน จะจัดแสดงนิทรรศการภาพวาดฤดูใบไม้ผลิดั้งเดิมของจีน ที่ ห้องนิทรรศการ ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร สถาบันขงจื่อแห่งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ระหว่างวันที่ 6-12กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560จึงขอเชิญผู้สนใจเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการภาพฯ ดังกล่าวได้ ตั้งแต่วันที่ 6กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560เวลา 13.30น. เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 12กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

สอบถามข้อมูลเพิ่มที่ ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โทร 053-917097

| ผู้เขียนข่าว Mr. Thanatkit Sukhophon (Web Editor) | อ่านข่าวทั้งหมด 1066 ครั้ง