ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนโครงการรับสมัครแพทย์เพื่อรับเป็นต้นสังกัดเข้าศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการศึกษา 2564

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

หาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนโครงการรับสมัครแพทย์เพื่อรับเป็นต้นสังกัดเข้าศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการศึกษา 2564 ตามสาขาวิชาดังนี้

  • สาขาอายุรศาสตร์
    • นายแพทย์คณิต จินตบัญญัติ
    • นายแพทย์ชินวัตร ยิ้มสินสมบูรณ์
  • สาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู
    • นายแพทย์ธนวัต พฤกษ์มหาชัยกุล

ดาวน์โหลด : ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนโครงการรับสมัครแพทย์เพื่อรับเป็นต้นสังกัดเข้าศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 3

| ผู้เขียนข่าว Administrator | อ่านข่าวทั้งหมด 441 ครั้ง