มฟล. เตรียมความพร้อมสนามสอบ ก.พ. 63 พิเศษ! ผู้เข้าสอบจองห้องพักราคาพิเศษ

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) เตรียมพร้อมจัดสถานที่สอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2563 ให้กับผู้สมัครสอบ ก.พ. ระหว่างวันที่ 18 – 22 กันยายน 2563

โดยในปีนี้มีผู้เลือกสมัครสอบ ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจำนวน 2,736 คน โดยมหาวิทยาลัยได้จัดให้มีการปฏิบัติตามมาตรการเผ้าระวังโรคติดเชื้อโควิด-19 อย่างเคร่งครัด รวมถึงการประชาสัมพันธ์ห้องพักภายในมหาวิทยาลัยในราคาพิเศษให้แก่ผู้เข้าสอบอีกด้วย

“วนาเวศน์ คืนละ 500 บาท จากปกติ 800 บาท” โทรศัพท์ : 0 5391 7899

“วนาศรม คืนละ 1,000 บาท จากปกติ 1,400 บาท พิเศษจอง 2 คืนในราคา 1,600 บาท รวมอาหารเช้าสำหรับ 2 ท่าน” โทรศัพท์ : 0 5360 3600

| ผู้เขียนข่าว Pornpisud Rusuporn | อ่านข่าวทั้งหมด 564 ครั้ง