ส่วนจัดหางานและฝึกงานของนักศึกษา จับมือ สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จัดเสวนาปรับตัวเตรียมใจ..ฝึกอย่างไรให้ได้งาน

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

ส่วนจัดหางานและฝึกงานของนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ร่วมกับ บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด จัดกิจกรรมเสวนา "ปรับตัวเตรียมใจ...ฝึกอย่างไรให้ได้งาน" เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้อง 306 อาคารกิจกรรมนักศึกษาและศูนย์อาหาร โดย คุณวุฒิชัย ตั้งเมตตาจิตตกุล ผู้จัดการแผนกกลยุทธ์องค์ความรู้ สิงห์ คอร์เปอเรชั่น เป็นวิทยากร ซึ่งได้รับความสนใจจากเหล่านักศึกษาที่กำลังเตรียมตัวเป็นนักศึกษาฝึกงานเป็นอย่างมาก เนื่องจากจะได้รับความรู้ในการสร้างความพร้อมเพื่อเป็นผู้ฝึกปฏิบัติงานที่เป็นที่ต้องการตัวของสถานประกอบการหลังจากฝึกงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยกิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของ โครงการ Singha Biz Course 9 ซึ่งนอกจากจะตระเวนให้ความรู้แก่นักศึกษาในมหาวิทยาลัยต่างๆ แล้ว ยังเฟ้นหาตัวแทนคนรุ่นใหม่จากทั่วประเทศที่มีความสามมารถ มีความโดดเด่น เพื่อฝึกปฏิบัติงานร่วมกับผู้บริหารของสิงห์ คอร์เปอเรชั่นอย่างใกล้ชิด รวมถึงกูรูที่มีชื่อเสียงระดับประเทศ เรียกได้ว่าเป็นโอกาสสำคัญที่ใครก็อยากคว้าไว้

| ผู้เขียนข่าว Mr. Thanatkit Sukhophon (Web Editor) | อ่านข่าวทั้งหมด 613 ครั้ง